Image

Arbetsledare Ultrarent

Image

Tak och fasadtvätt

Vi tvättar med ultrarent vatten! Vattnet fungerar som ett avfettningsmedel, utan kemikalier. 100% miljövänligt.

Målning

Vi utför även målning på betongpannor och plåt efter att vi rengjort.

Besiktning av tak

Vi utför takbesiktningar med hjälp av drönare för att  sedan kunna upprätta besiktningsprotokoll med ett precist åtgärds och kostnadsförslag.